2794/2720_TIMKEN进口2794/2720轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > TIMKEN进口轴承 > TIMKEN进口轴承

2794/2720轴承

  • 轴姆轴承 诚信经营
  • 进入阿里巴巴诚信通网站
  • 轴承品牌
  • TIMKEN
  • 新型号
  • 2794/2720
  • 旧型号
  • 内径(d)
  • 36.487mm
  • 外径(D)
  • 76.2mm
  • 厚度(B)
  • 23.812mm
  • 类型
  • TS(冲压钢保持架)

上一篇:2780/2729

上一篇:2780/2729