350/3520_TIMKEN进口350/3520轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > TIMKEN进口轴承 > TIMKEN进口轴承

350/3520轴承

 • 轴姆轴承 诚信经营
 • 进入阿里巴巴诚信通网站
 • 轴承品牌
 • TIMKEN
 • 新型号
 • 350/3520
 • 旧型号
 • 内径(d)
 • 40mm
 • 外径(D)
 • 84.138mm
 • 厚度(B)
 • 26.988mm
 • 类型
 • TS(冲压钢保持架)

上一篇:28158/28315A

上一篇:28158/28315A