6464/6420_TIMKEN进口6464/6420轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > TIMKEN进口轴承 > TIMKEN进口轴承

6464/6420轴承

 • 轴姆轴承 诚信经营
 • 进入阿里巴巴诚信通网站
 • 轴承品牌
 • TIMKEN
 • 新型号
 • 6464/6420
 • 旧型号
 • 内径(d)
 • 64.96mm
 • 外径(D)
 • 149.225mm
 • 厚度(B)
 • 53.975mm
 • 类型
 • TS(冲压钢保持架)

上一篇:656/652A

上一篇:656/652A