64450/64700_TIMKEN进口64450/64700轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > TIMKEN进口轴承 > TIMKEN进口轴承

64450/64700轴承

 • 轴姆轴承 诚信经营
 • 进入阿里巴巴诚信通网站
 • 轴承品牌
 • TIMKEN
 • 新型号
 • 64450/64700
 • 旧型号
 • 内径(d)
 • 114.3mm
 • 外径(D)
 • 177.8mm
 • 厚度(B)
 • 41.275mm
 • 类型
 • TS(冲压钢保持架)

上一篇:L623149/L623110

上一篇:L623149/L623110