2304K_NSK进口2304K轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > nsk进口轴承 > nsk进口轴承

2304K轴承

 • 轴姆轴承 诚信经营
 • 进入阿里巴巴诚信通网站
 • 轴承品牌
 • NSK
 • 新型号
 • 2304K
 • 旧型号
 • 111604
 • 内径(d)
 • 20mm
 • 外径(D)
 • 52mm
 • 厚度(B)
 • 21mm
 • 类型
 • 调心球轴承

上一篇:23152CAE4

上一篇:23152CAE4