6221_skf进口6221轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > skf进口轴承 > skf进口轴承

6221轴承

 • 轴姆轴承 诚信经营
 • 进入阿里巴巴诚信通网站
 • 轴承品牌
 • skf
 • 新型号
 • 6221
 • 旧型号
 • 221
 • 内径(d)
 • 105mm
 • 外径(D)
 • 190mm
 • 厚度(B)
 • 36mm
 • 类型
 • 深沟球轴承

上一篇:6211

上一篇:6211