29444_skf进口29444轴承

www68399.com皇家赌场-澳门皇家赌场真人在线[官网唯一]

热线电话:136-7166-6838

当前位置:www68399.com皇家赌场 > 进口轴承 > skf进口轴承 > skf进口轴承

29444轴承

  • 轴姆轴承 诚信经营
  • 进入阿里巴巴诚信通网站
  • 轴承品牌
  • skf
  • 新型号
  • 29444
  • 旧型号
  • 9039444
  • 内径(d)
  • 220mm
  • 外径(D)
  • 420mm
  • 厚度(B)
  • 122mm
  • 类型
  • 推力滚子轴承

上一篇:29440

上一篇:29440